AİLE VE MİRAS HUKUKU

İnka Hukuk Bürosu, aile ve miras hukuku konularında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Özellikle aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü konusunda hukuk büromuz yerleşik bir deneyime sahiptir.

Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, boşanma davaları, mal rejimi tasfiyesi, mirastan kaynaklanan uyuşmazlıklar konularında Yılanlıoğlu Hukuk Bürosu geniş bir tecrübeye sahiptir.