Miras Hukuku

11 Şubat 2020

MİRASIN HÜKMEN REDDİNE DAİR

Mirasın Reddi Davası (Terekenin Borca Batık Olması Sebebiyle) Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Ancak miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca […]