HAKKIMIZDA

İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu; 2007 yılında, Arb. Av. Nazım KARSLI ve Arb. Av. İbrahim KARSLI tarafından kurulmuştur. İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu; hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuk ilkelerini benimsenin yanı sıra, hukuki yardım talep eden müvekkilleri ile son derece şeffaf ve etkili iletişimi ilke edinen, müvekkillerinin yararlarını korur iken etik ilkelerden taviz vermeyen hukuk camiası tarafından tanınan ve oldukça saygın bir konumu olan hukuk bürosu haline gelmiştir.
Kuruluşundan bu yana yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda Hukuk Büromuz kadrosunda avukat stajyer avukat olarak yer alan çok sayıda meslektaşımız, şu anda gerek avukat gerekse hakim-savcı ve akademisyen olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu durum da Hukuk Büromuza haklı bir gurur kaynağı oluşturmaktadır. Arb. Av. Nazım ve İbrahim Karslı Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmışlardır.
Yakın bir zamana kadar , "avukatlık mesleği kişisel olarak yapılan" bir meslek olarak düşünülmekte ise de, günlük yaşamda artan işlem çeşitliği karşısında yaşanan hukuki sorunların da karmaşık bir durum alması, yine bunun bir sonucu olarak artan iş yoğunluğu, çeşitli konularda uzmanlaşmış birden fazla avukatın oluşturduğu Hukuk Bürolarını bir zorunluluk haline getirmiştir.
Hukuk Büromuz da bu gerekliliğin dışında kalmamış, konusunda yetkin olan uzman avukatların ; güncel mevzuatı da yakından takip eden kaynak kitap, içtihat ve mevzuat arşivinden oluşan kütüphanesi, teknik alt yapısı ile günümüz koşullarının gerektirdiği kaliteli hizmeti müvekkillerine sunmakta, her geçen günde kurumsal bir hukuk bürosu olma yönünde ilerlemeye devam etmektedir.
2017 yılında İnka Arabuluculuk Bürosu hizmete başlamış olup gerek zorunlu gerekse ihtiyari arabuluculuk işlemleri hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, hizmetlerini müvekkillerinin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmekte ve her zaman kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle büromuz avukatlarınca konferanslar , seminerler ve akademik çalışmalar takip edilmektedir. Avukat Nazım ve İbrahim Karslı konkordato komiseri ve uzman iş hukuku arabulucusu olarak da müvekkillerine hizmet vermektedirler.
İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, müvekkillerinin adalete ve haklarına ulaşma amacını ön planda tutmaktadır. Bunun için, müvekkilleriyle her zaman iletişim içinde kalmakta, müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek bilgilerini derinleştirmektedir. İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu hızlı ve güvenilir hukuki hizmet için yurdumuzun diğer illerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.
İnka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, yabancı ve yerli yatırımcıların ve bireylerin Türkiye’deki avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacı duydukları konularda faaliyet göstermeye devam etmekte olup bu doğrultuda Ticaret ve Şirketler Hukuku, Şirketlere ve Bireylere Hukuki Danışmanlık , Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku , Sigorta ve Tazminat Hukuku, Aile Hukuku , Ceza Hukuku , Fikri Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku gibi çok geniş bir alanda müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.