NAZIM KARSLI

NAZIM KARSLI ÖZGEÇMİŞ

Aynı zamanda marka patent vekili ve arabulucu olan avukat Nazım Karslı,  1981,  Sivas doğumludur.  Sivas lisesini derece ile bitirdikten sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır.  Fakülteden dördüncülükle  mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosu avukatlarından Hüsnü Seçkin Koç’un yanında 2004 te tamamlamıştır. Askerlik görevini Ağrı 12. Mekanize Tugayı Askeri Mahkemesinde hakim olarak yapmıştır. Askelik bitiminde ise kardeşi Av. İbrahim Karslı ile 2006 yılı Aralık ayında İnka Hukuk bürosunu açmıştır. Yüksek Lisans çalışmasını Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başlatan Nazım Karslı, kasko poliçesi konulu tez aşamasını tamamlamaya çalışmaktadır.

Arb. Av. Nazım Karslı’nın özel çalışma alanı tazminat hukukudur. Trafik kazasından, iş kazasından , doktor hatasından , idarenin hizmet kusurundan, haksız eylemlerden vs. Kaynaklı maddi ve manevi zararların tazmini hususunda açılan davalarda uzmanlaşma sağlamıştır. Uzun yıllardır tazminat hukuk alanında üstlendiği, takibini yaptığı ve neticelendirdiği bu davalar ile önemli bir tecbübe ve bilgi birikimine kavuşmuştur. Arb. Av. Nazım karslı ayrıca sigorta poliçelerinden kaynaklı davaları da üstlenmektedir.