Tecrübeli Yıllarla Örülmüş Çalışma Alanlarımız

Bilişim Hukuku

İçinde yer alan pek çok alt başlıkla birlikte, internetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukuku hizmetimizdir.

daha fazlası

İş ve sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını işçi, işveren ve devlet yönleriyle ele alan ve sosyal güvenliği sağlama amacını taşıyan hizmetimizdir.

DAHA FAZLASI

Tüketici Hukuku

Tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ve bu kapsamda her türlü davayı kapsayan hizmetimizdir.

DAHA FAZLASI

İcra İflas Hukuku

Borcunu zamanında tahsil etmeyen borçluya karşı alacaklı tarafın haklarını korumak amacıyla sunduğumuz hizmetimizdir.

daha fazlası

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere, Gümrük vergileri başta olmak üzere her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili noktalarda sunduğumuz danışmanlık hizmetimizdir.

daha fazlası

Ceza Hukuku

Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde sunduğumuz hizmetimizdir.

daha fazlası

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlar alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engellenmesi ve taşınmaz üzerindeki hakları belirlenmesi noktasında sunduğumuz hizmetimizdir.

Daha Fazlası

Aile ve Miras Hukuku

Aile kurumunda eşlerin, diğer aile bireylerin ve miras davalarının çözümü için verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetimizdir

Daha fazlası

Tazminat Hukuku

Maddi ve manevi olmak üzere haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıkları için verdiğimiz hizmetimizdir.

Daha fazlası