Bilişim Hukuku

İNKA HUKUK BÜROSU, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere, geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin kurulması, ar-ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi, bunun yanı sıra gerek ceza gerekse hukuk mahkemelerinde bilişim hukukuna ilişkin her türlü dava takibi gibi çok geniş bir yelpazede hukuki hizmet vermekte olup, bilişim hukukunun her alanında hukuki ve teknik yetkinliğe sahip bir hukukçu ve teknik danışman kadrosuna sahiptir.

• Dava Hizmetleri
o Bilişim suçları ile ilgili sanık veya şüpheli olduğunuz yahut bir suçun mağduru olarak şikayetçi konumda bulunduğunuz, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ceza soruşturmaları ve mahkemelerde devam eden ceza davaları
o Bilgisayar programları üzerindeki hak ihlali (izinsiz kopyalama, korsan bilgisayar yazılımları, eser hakkına tecavüz vb.), İnternette yapılan telif hakkı ihlalleri gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflar, delil tespiti, hukuk ve ceza davaları
o İnternet ortamında yapılan kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle açılan veya açılacak olan tazminat ve ceza davaları

• Sözleşme ve Danışmanlık Hizmetleri
o Bilişim firmalarının teknik bilgi ve donanıma gereksinim duyulan her türlü sözleşme ve danışmanlık ihtiyaçları
o Yazılım meydana getirme sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, bakım ve güncelleme sözleşmeleri, penetrasyon sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri vb. teknik bilgi gerektiren sözleşme ve bu konulara ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
o Bilişim hukuku ile ilgili sözlü ve/veya yazılı uzman görüşü, adli süreçler için uzman mütalaası, şirket süreçleri ile ilgili hukuki ve teknik kılavuz metinler hazırlanması
o Bilişim ortamında delil elde edilmesi konularında hukuki ve teknik danışmanlık

• Eğitim Hizmetleri
o Bilişim alanında uzman hukukçu ve IT danışmanlarından oluşan kadrosu ile özellikle bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlere ve kamu kurumlarına,
o İhtiyaç duyulan kapsam ve sürelerle,
o Bilişim hukuku,
o bilişim suçları,
o dijital delillerin toplanması,
o kişisel verilerin korunması,
o İnternetten içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönetimi,
o işyerinde bilgisayar kullanımı,
o bilgi güvenliği ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik korunma yöntemleri,
o bilgisayar programları üzerinde eser koruması,
o bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hak koruması,
o robot ve yapay zeka
gibi konularda, teknik ve hukuki eğitim hizmeti