Gayrimenkul Hukuku

 Gayrimenkul Alım/Satımından Kaynaklı Davalar
• Kiralama Sözleşmeleri
• Veraset Belgesi Alınması ve Gayrimenkullerin İntikalinin Sağlanması
• İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) Davaları
• Tapuda İsim Düzeltme Davaları
• Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Davalar
• Tapu İptal ve Tescil Davaları
• Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
• İpotek İşlemleri Tesisi
• İpotek İhtilaflarından Doğan Davalar
• Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
• İstihkak Davaları
• Kira Sözleşmeleri
• İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması
• İnşaat Hukuku Alanından Kaynaklı Davaların Takibi ve Protokol Hazırlanması
• Arsa payı karşılığı kat yapımı (inşaat) sözleşmeleri
• Kooperatiften Kaynaklanan Davalar