İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Sözleşmesinin Feshi Yahut İşten Çıkarılma İle Alakalı Uyuşmazlıkların Çözülmesi
• Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Dini veya Resmi Bayram Alacağı, Yıllık İzin Alacağı gibi İş Hukuku Kaynaklı Alacakların İşverenden Tahsili Hakkında Davaların Takibi
• İş Kazası Sebebiyle Açılacak Davalar ve Tazminat Alacağı
• Hizmet Tespiti Davaları
• Gerçek Ücret Tespiti Davaları
• İşverenleri İş Davaları Hususunda Temsil Etmek ve İşverenlere Danışmanlık Vermek
• İşçi İşveren Arasında Sulh Sebebiyle Protokol Hazırlamak
• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İşlemlerine Karşı Dava Açmak Yahut Bu Hususta Kişilere Danışmanlık Hizmeti Vermek
• İş Hukuku Alanında İhtar Çekmek
• İş Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi Hazırlama ve Danışmanlık Hizmeti Verme
• İş Yerlerinde Mobbing veyahut manevi baskı Sebebiyle Açılacak Davaların Takibi
• SGK Para Cezalarına Karşı Dava ve Danışmanlık Hizmeti Sunma
• SGK Ceza Miktarlarını Düşürme veyahut İptalini Sağlama