Tüketici Hukuku

Taksitle satış sözleşmeleri
• Tüketici kredisi sözleşmeleri
• Konut finansmanı sözleşmeleri
• İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
• Mesafeli sözleşmeler (Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler)
• Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
• Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
• Paket tur sözleşmeleri
• Abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda sayılan sözleşmelerin bir kısmıdır. Ancak tüketici sözleşmeleri yukarıda sayılan sözleşmeler ile sınırlanmaması mümkün değildir, çünkü her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup olmadığını belirlemek için sözleşmenin hangi amaçla kurulduğu amacına bakılmalıdır. Tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ve her türlü davalar aksine düzenleme olmadıkça kanunda belirlenen miktar sınırlarına göre Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir.