TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat davaları  ihmal,tedbirsizlik yahut kasıtlı olarak herhangi  kişiyi maddi manevi zarara uğratmanın sonucunda görülmektedir.  Kasıtlı ya da  kasıtsız haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel kişisel saldırıya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi olarak zor durumda bırakılan bireyler maddi tazminat davası açabilirler.

Tazminat Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım