TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret Hukuku alanında yer alan  Şirket Tavsiyeleri, Sermaye  yapılandırma gibi konular başta olmak üzere, bu tür konularda hukuksal hizmetin verildiği bir hukuk alanıdır. Günümüzde ki   ithalat-ihracat yoğunluğun da ki artışı da göz önünde bulundurursak, Ticaret Avukatı hem Türk Ticaret Kanunu  hem de Uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet vermektedir

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi.

Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu.

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları.

Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması.

Hissedarlık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi,

Joint ventures, Franchising Sözleşmesi

Satım Sözleşmesi,

Mal Alım Sözleşmesi,

Acente Sözleşmesi,

İnşaat Sözleşmeleri,

Kredi Sözleşmeleri,

Lisans Sözleşmeleri,

İş Akitleri, Yönetim,

Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.

Ticaret şirketleri için serbest piyasada rekabet etmesini saglayan, haksız rekabet ve tazminat davaları

Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri.